PiMAR AR Application

Nói phương tiện truyền thông được phát triển từ công nghệ AR (Augmented Reality).

Công nghệ AR là viết tắt của Augmented Reality là công nghệ mang lại hình ảnh ảo. Đó là mô hình 3D được mô phỏng trong thế giới thực hoặc công nghệ kỹ thuật số thông qua máy ảnh và xử lý để đưa các vật thể chồng lên nhau thành một hình ảnh Chúng ta có thể nhìn trực tiếp qua camera. Hiện tại, AR đã phát triển ổn định liên tục. Hiện tại, AR được nhìn thấy rõ ràng từ một loạt các thư mục brandex cho người mua công nghiệp. Phân phối miễn phí cho các nhà máy công nghiệp là thành viên. Trong các hình thức xuất bản và sách điện tử Phát triển một ứng dụng phương tiện nói chuyện. PiMAR AR Directory, một sự đổi mới được tạo ra bằng công nghệ AR để làm cho hình ảnh quảng cáo trở thành phương tiện truyền thông. Để tạo điều kiện cho mua sắm công nghiệp

 


ระบบปฏิบัติการ IOS

ระบบปฏิบัติการ ANDROID

 

 

Blog recommend
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam